DET ER HER DET SKJER …….

 

  • Hver TIRSDAG kl. 19.00:
  • VåRa-koret –  Ingegerd Holt Brattestå 97754879. Mer info :  vårakoret.no
  • ONSDAG :Young Zone – ungdomsklubb
  • TORSDAG : KET(Kulturhuset Elverhøys teater) kontakt Rikka Rivrud tlf.93020123
  • TORSDAG : KE ,  styremøte – en torsd.  pr. mnd. Kontakt Knut Høydal tlf. 99706750.
  • SPORADISK : Beitemarken 4H – kontakt Aino Beate Lerstang  tlf. 40857921

ØNSKER DU Å LEIE ?

Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf.97754879/ ingegerdhbmail.com                                           Mer Info: kulturhusetelverhøy.no