Prisliste

Hele lokalet m. dans  kr.3500.- (dansefest, bryllup,minnesamvær og gebursdager)

Hele lokalet til fest      kr. 2500.- (barnedåp, konfirmasjon)

Hele lokalet til møte    kr. 1500.- (møter, kulturarrangement)

Barnegebursdager på dagtid kr. 1000.-*

Lillesal og kjøkken       kr. 1000.-

Møterom i 2. etg. kr.500.-

Musikkanlegg kr.500.- (tillegg til leie)

Må det dekkes dagen før, kr.1000.- (i tillegg. til leie)