REGLEMENT VED UTLEIE AV KULTURHUSET ELVERHØY (KE)

 1. KE som utleier er ansvarlig for at lokaler med utstyr, er rent, i orden og i forskriftsmessig stand når leieforholdet starter.
 2. KE er uten ansvar for private eiendeler som måtte komme bort i utleietiden.
 3. KE er uten ansvar for personskader som måtte skje i utleieperioden
 4. Inventar og utstyr kan ikke leies ut til arrangementer utenfor lokalet.
 5. Nedre aldersgrense for private leietakere er 25 år.
 6. Faste, regelmessige leietakere kan i spesielle tilfeller måtte vike for andre enkeltarrangementer.
 7. Lokalet skal være røykfritt.
 8. 8.Leietakere skal ved arrangementets slutt:
 • rydde lokalene – også toalettene
 • tørke av bord og stoler og stable disse på plass
 • feie gulvene
 • rydde kjøkkenet og sørge for at alt som er brukt er vasket opp og satt tilbake på rett plass
 • sortere ut pantegods, andre flasker og restavfall, og putte restavfall i containeren
 • påse at inventar og utstyr er i orden. Evt. skade eller tap meldes utleier.
 1. Ved utleie i helga skal lokalet være klart for vask i løpet av søndagen
 2. Leietaker betaler leie etter de til en hver tid fastsatte satser.
 3. Leietakere som ikke følger reglementet, må regne med å betale   ekstra leie for lokalet.
 4. Erstatning for skade eller bruk som fordrer ekstraordinært reinhold el vedlikehold, bestemmes etter skjønn.
 5. Branninstruks:

Leietaker plikter å:

 • Gjøre seg kjent med alle gjeldende instrukser for lokalet
 • Gjøre seg kjent med rømningsveier og holde disse tilgjengelige
 • Gjøre seg kjent med plassering og betjening av lokalets brannslukningsapparater.
 • Opptre varsomt ved bruk av åpen varme (stearinlys o l) slik at ikke brann oppstår.
 1. Rettslig ansvar ved utleie til :

* private: Leietaker er å anse som rettslig person som både subjektivt og objektivt står til ansvar overfor leiekontrakten

* lag og foreninger : Styret ved leder er rettslig ansvarlig overfor leiekontrakten.

* offentlige fest/dansearrangement: Før utleie skal Lensmannen gi tillatelse til slikt arrangement. Han setter også krav til et tilstrekkelig antall navngitte ordensvakter.

Nøkler mottas og leveres tilbake etter bruk.