Teater for barn og unge!

Teater

 

Kulturhuset Elverhøy har den glede å presentere teater for barn og unge.

I mars starter vi barne- og ungdomsteater på Kulturhuset Elverhøy. Kulturhuset Elverhøy har en rik teatertradisjon og vi ønsker å blåse liv i denne!

 

Teaterets instruktører: Marte Kvaal, Marte Mørken Bjune og Kaya Kristine Schuett Rivrud. Foto: Stian Ormestad, Re Avisa

Teaterets instruktører:
Marte Kvaal, Marte Mørken Bjune og Kaya Kristine Schuett Rivrud.
Foto: Stian Ormestad, Re Avisa

Instruktørene er Marte Kvaal, Kaya Schuett Rivrud og Marte Bjune. Med seg har de Rikka Marie Rivrud og Knut Høydal, som lager rammene rundt prosjektet.

Vi ønsker å jobbe frem mot at dette skal bli et teater som kan være til glede for hele bygda. Kulturhuset Elverhøy har en lang teatertradisjon som vi nå ønsker å blåse liv i.

Teaterets første semester starter nå i mars og dette vil bli et introduksjonskurs. Prisen for dette kurset er 300 kroner for ikke-medlemmer og 200 kroner for medlemmer.

Kurset holdes på Elverhøy torsdager fra 18.00-19.30.

Andre semester blir fra høsten til jul og vil munne ut i en stor familieforestilling.

Vi håper dette er noe for akkurat deg! Vi har begrensede plasser så ta kontakt så fort som mulig!

Hilsen Marte, Marte, Kaya, Knut og Rikka.